V-A-K-E-R - voorwaardenV-A-K-E-R,
Vaker Actief Kamperen En Recreëren.

Voorwaarden en afspraken.

Verzekering en aansprakelijkheid.
Deelname aan een van de op deze site geannonceerde evenementen is geheel voor eigen risico en elke deelnemer is verplicht om mogelijke risico’s zelf af te dekken. Te denken valt aan een goed dekkende ziektekostenverzekering en een passende reisverzekering. We adviseren tevens een annuleringsverzekering af te sluiten.Initiatiefnemers / organisators van de evenementen zijn niet aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt aan of door de deelnemers tijdens de voor de contacten geannonceerde evenementen. Evenmin zijn initiatiefnemers / organisatoren aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendom, geld inbegrepen.

De initiatiefnemer / organisator heeft doorgaans geen EHBO - diploma of EHBO - certificaat.

Je maakt onderlinge afspraken met de initiatiefnemer / organisator over een gezamenlijke reis / evenement. Te denken valt aan het reserveren van de camping, (aan)betalingen, kosten bij annuleren, de heen- en terugreis en dergelijke.

Vaak gaan deelnemers enkele weken naar de omgeving waar een evenement is georganiseerd, of ze komen eerder, of ze verblijven langer op de camping. Je gaat dan niet alleen maar voor een weekje of een paar dagen op pad.