Voorwaarden voor deelnameVoorwaarden en afspraken.

De veiligheid van de deelnemers staat hoog in het vaandel, daar zal voortdurend op gelet worden. Dat wordt ook van u en van de andere deelnemers gevraagd. Houd elkaar in de gaten en ”help en corrigeer elkaar waar nodig”. Een ongelukje zit in een klein hoekje.
Zoals bij deelname aan elke sport is er altijd risico voor ongevalletjes. U krijgt aanwijzingen en adviezen tijdens en over uw deelname. We leggen de nadruk op een plezierige opbouw van de algemene lichaamsconditie, waarbij prestatie van ondergeschikt belang is.

Schat uw eigen fysieke gesteldheid goed in, met name voor uw eigen veiligheid!
Overleg omtrent uw gezondheid voor deelname eventueel met uw huisarts.
Verzekering en aansprakelijkheid.
Elke deelnemer is verplicht om mogelijke risico’s zelf af te dekken.
Te denken valt aan een goed dekkende ziektekostenverzekering en een WA-verzekering.

Elke vorm van schade aan uzelf, uw materiaal of schade aan derden door uw toedoen is uw eigen verantwoordelijkheid.